Rite de Passage

Het opgetrokken lege hart in het gevoel van verlatenheid.