Dialoog

In deze werken  ligt de kwetsbaarheid verborgen van aanraking in liefde tussen mannen. Vertwijfeling en verwondering spelen daarin een rol in deze homoseksuele contacten en wereld.